top of page

Restrictions

תאריך. 2021

חומרים. חימר

IMG_0027.JPG

Restrictions הוא סדרה של אובייקטים חלולים עם מעטפת תלת מימדית בעלת צורה המעבירה תחושה של תנועה, שגורמת לפריטים להראות כמו צורה אורגנית, כאשר לכולם אותה השלדה אך מעטפת שונה.

העבודה על הפרויקט החלה עם למידה של מגבלות שונות על זרימת החימר, שנעשתה באמצעות דחיפה של חימר לתוך בצורה קבועה. דרך ההבנה של האינטראקציה שבין החומר לסוגי מגבלות שונות, צורה ייחודית עוצבה, המאפשרת תנועה חופשית של חימר. כחלק מתהליך המחקר, מספר צורות מגבילות עוצבו, כל אחת מייצרת פריטים בעלי אופי שונה. 

תנועת החימר החופשית מאפשרת לייצר סדרות של אובייקטים, שאומנם הוכנו באותה אופן, אך כל פריט יקבל צורה שונה, וכך לא יהיו שני פריטים זהים. 
 

IMG_0146.JPG
IMG_0055.JPG
IMG_0051.JPG
IMG_0038_edited.jpg
IMG_0086.JPG
IMG_0048.JPG
IMG_0041.JPG
IMG_0064.JPG
bottom of page